تلفن:  ۳۴۴۲۷۴۲۷ - (۰۶۱)
خانه    اخبار    سولفید هیدروژن

سولفید هیدروژن (به انگلیسی: Hydrogen sulfide) گازی است بی رنگ، سمی و آتشگیر که بوی آن شبیه به بوی تخم مرغ فاسد است. این گاز به صورت گاز فاضلاب و متعفن همراه با ایجاد خفقان شناخته می‌شود.

دمای استفاده آن 260 درجه سانتی گراد و چگالی آن بیشتر از هواست لذا تمایل زیادی به نشستن روی زمین دارد و در مایعاتی نظیر آب ، حلاله‌ای نفتی ، نفت خام ، الکل ، اتر و …  حل می‌شود و قابلیت حل شدن آن در آب سرد بیشتر است .

در واکنشهای اکسیداسیونی شرکت کرده و دی اکسید گوگرد و اسید سولفوریک و گوگرد عنصری را تشکیل می دهد و عمرآن در هوا 2 روز می باشد این گاز در طبیعت ازآتشفشانها ،چشمه های آب معدنی و از احیاء سولفاتها توسط باکتری و تجزیه پروتئین ها تولید می شود. در صنعت  معمولا بعنوان یک محصول فرعی نا خواسته تولید می شود اما در بعضی پروسه ها یک ماده واسطه مهم است .

فاضلابها – مخازن مواد عفونی و … نیز این گاز  را آزاد می کنند .

این گاز بسیار سمی است و حتی غلظت کم آن نیز در هوا می تواند  به بیهوشی و مرگ منجر شود بعلاوه بوی بد آن موجب دردسر  برای پروسه تولید نفت خام در مراکز تولید و پالایش آن در پالایشگاه ها خواهد شد .

حداکثر میزان بخار این  گاز در هوا برای  8 ساعت در معرض  آن بودن 10ppm است . غلظت 1000ppm یا بیشتر آن به بیهوشی و مرگ منجر می شود . البته ممکن است در بعضی موارد تنفس مصنوعی و دیگر اقدامات کمکی در غلظتهای کمتر چاره ساز باشد .

طرق ردیابی :

1. عبور دادن حجم معینی از هوای مورد آزمایش از کاغذ مخصوص یا فیلتری که آغشته به استات سرب توسط پمپ دستی

2. سوزاندن میزان معینی از هوا در delteetor tube  که در آن واکنشگر شیمیایی مخصوص  H2S  وجود داشته باشد .

سایر اسامی

اسید سولفیدریک، هیدروژن سولفوره، هیدرو سولفوریک اسید، گاز فاضلاب، گاز ترش، گاز مرداب

گاز سولفید هیدروژن به طور طبیعی در نفت خام، مخازن گاز طبیعی، گازهای آتشفشانی و چشمه های آب گرم وجود دارد.

تولید

در آزمایشگاه گاز هیدروژن سولفید را از واکنش هیدروکلریک اسید با آهن (ll)سولفید به دست می آورند.

FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S

 

سولفید هیدروژن
Hydrogen-sulfide-2D-dimensions.svg Hydrogen-sulfide-3D-vdW.png