تلفن:  ۳۴۴۲۷۴۲۷ - (۰۶۱)
خانه    اخبار    کاربرد گاز پروپان:

گاز پروپان

برای جوش و برش در صنایع فولاد،لحیم کاری،پخت و پز،گرم کردن منازل و مراکز تجاری و صنعتی و همچنین در وسایل نقلیه موتوری استفاده میشود.

پروپان نیروی محرکه برخی از اتوبوس ها،لیفتراک ها،تاکسی ها،وسایل نقلیه تفریحی و کاروان هاست.

ایمنی:

این گاز به شدت آتشزا است و باید از گرما و جرقه بدور باشد.